www.eprace.edu.pl » euro » Makroekonomiczne efekty oraz korzyści unii gospodarczej i walutowej » Korzyści wynikające z unii walutowej

Korzyści wynikające z unii walutowej

Wprowadzenie wspólnej waluty europejskiej - euro, niesie ze sobą wiele korzyści, najważniejsze z nich to:

Istnieją także dodatkowe korzyści jak na przykład:

Korzyścią prestiżową jest sam fakt przynależności do tak wielkiego organizmu gospodarczego jakim jest UGW, która obok Japonii i USA, jest największą potęgą gospodarczą. Co powoduje także to, że euro jest jedną z najważniejszych walut międzynarodowych.komentarze

Poproszę też o minusy wprowadzenia euro.

skomentowano: 2009-01-28 17:57:21 przez: trix

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.