www.eprace.edu.pl » euro » Bibliografia

Bibliografia

Literatura źródłowa:

 1. Traktaty Rzymskie ze strony: http://www1.ukie.gov.pl/uk.nsf/B-DP-US/XVI.zip.

 2. Traktat z Maastricht pochodzi z http://www.doc.ukie.gov.pl/dokumenty/XVI.zip

 3. Pakt Stabilności i Wzrostu www./europa.eu.int/eur-lex/pl/dd/docs/1997/31997R1467-PL.doc

 4. Oręziak L., Euro. http://www.nbp.pl/euro/publikacje/euro.pdf.

 5. Wprowadzenie euro z strony http://www.nbp.pl/euro/wprowadzenie_euro.pdf.

Literatura czasopiśmiennicza

 1. Marski Z.J. Europa ma wspólną gotówkę. „Bank i Kredyt” 2002, nr 2.

 2. Oręziak L., Polityka budżetowa na obszarze euro. „Bank i Kredyt” 2002, nr 6.

 3. Stańczuk M., Niebezpieczne złudzenia. „ Życie Gospodarcze” 6/1994

Opracowania

 1. Becker W., Gaddum E., Podręcznik Integracji Europejskiej. Warszawa 2000

 2. Ciamaga L., Latoszek L., Michałowska-Gorywoda K., Oręziak L., Teichmann E., Unia Europejska. Warszawa 1997

 3. Ciamaga L., Unia Europejska. Warszawa 1998

 4. Ciepielewska M., Mucha-Leszko B,. Integracja Europejska droga do unii ekonomicznej i monetarnej. Lublin 1994

 5. Euro wspólna waluta, praca zbiorowa pod red. P. Tempertona, Warszawa 2001

 6. Integracja Europejska, praca zbiorowa pod red. A. Marszałka, Łódź 2000

 7. Jakubiszyn K., Karski B., Rybińska D., Euro nowa waluta. Warszawa 1999

 8. Kawecka-Wynkowska E., Synowiec E., Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa. Warszawa 2001

 9. Komar A., Finanse a Wspólnoty Europejskie. Warszawa 1983

 10. Leksykon politologii, praca zbiorowa pod red. A. Antoszewskiego, R. Herbuta, Wrocław 2000

 11. Łastawski K., Od idei do integracji europejskiej. Warszawa 2003

 12. Machlup F., Integracja gospodarcza, narodziny i rozwój idei. Warszawa 1986

 13. Nicoll N., Salomon T.C., Zrozumieć Unie Europejską, Warszawa 2002

 14. Oręziak L., Euro nowy pieniądz. Warszawa 2003

 15. Oręziak L., Euro nowy pieniądz. Warszawa 1999

 16. Roszkowski W., Półwiecze historia polityczna świata po 1945 roku. Warszawa 2003

 17. Sobańska-Bondurak M., Leonard S. B., Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i uczniów. Warszawa 1998

 18. Wessels W., Weidenfeld W., Europa od A do Z. Warszawa 2002

 19. Wielka Encyklopedia PWN. Warszawa 2001

 20. Wielka Encyklopedia Świata. T. IV. Warszawa 2003

 21. Zabielski K., Finanse międzynarodowe. Warszawa 1994

 22. Żukowski P., Euro. Świat, Europa, Polska. Warszawa 2002komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.