www.eprace.edu.pl » euro » Zakończenie

Zakończenie

Proces integracji europejskiej stał się gwarantem pokoju i bezpieczeństwa w europie. Europa pozostała dalej ojczyzną narodów, a jednocześnie tworzy prężną i nowoczesną wspólnotę. Dorobkiem procesów integracyjnych zostały wspólne cele, normy prawne i instytucje

Integracja gospodarczo-walutowa była finałem długotrwałych procesów integracyjnych Europy Zachodniej. Droga do wspólnej waluty była długa i kręta. Państwom Wspólnoty europejskiej ciężko było pogodzić się z wymogiem zrzeczenia się swoich suwerennych praw w zakresie polityki pieniężnej, na rzecz organizacji ponadnarodowej jaką jest Unia Europejska. Państwa Wspólnoty europejskiej doszły do wniosku, że odejście od integracji walutowej może pociągnąć za sobą konsekwencje nie tylko gospodarcza, ale także polityczne. Wycofanie się z unii walutowej w sensie gospodarczym wywołałoby niestabilność kursów walutowych, mogłoby to doprowadzić do wstrząsów gospodarczych w państwach unii. Państwa strefy, euro, czyli Euroland odgrywa olbrzymią role w gospodarce światowej, co oznacza, że w interesie całego świata leży jego rozwój i harmonijne funkcjonowanie.

Należy mieć nadzieję, że Polska wejdzie do strefy euro, co umocni jej pozycje międzynarodową i stworzy jej większe możliwości rozwoju.komentarze

a ja ci powiem ze taka praca magisterska to jest jakies... wycięte z kontekstu pozbawione obiektywności, bezstronnych badań gloryfikowanie systemu unii. taki paniegiryk który w zasadzie nic nowego nie wnosi. Jako naukowiec mam poważne zastrzezenia do tej pracy: przedewszystkim brak bezstronnych badan i brak WNIOSKÓW płynących z przeprowadzenia bezstronnych badań. Ale takich mamy w Polsce magistrów albo Profesorów bo przeciez ktoś tą prace poprowadził no chyba ze ta praca to jest tylko wycinek w pracy jakiegoś profesaora a ten kto zamieścił tą "pracę" to chyba po to zeby wzbudzić same komentarze. taka praca woła o pomste do nieba. wstyd podawać takie prace do wiadomości publicznej bez badań i wniosków. praca magisterska to dzisiaj brak badan i przepidsanie kilku ksiązek. no chyba ze sie jest fizykiem lub chemikiem itp to wtedy bez badań sie nie obejdzie. wstyd.

skomentowano: 2008-12-26 18:27:12 przez: Krzysiek

A ja się wiele nowych rzeczy dowiedziałem. Ktoś zebrał widzę swoją i innych i napisał to co napisał. Ten kto prowadzi badania i dochodzi do nowych wniosków nie zamieszcza tego na stronach www, bo za duzo poniósł wysiłku, żeby do tego dojść.

skomentowano: 2010-01-11 00:09:43 przez: Tomek

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.