www.eprace.edu.pl » euro

Powstanie wspólnej waluty europejskiej euro

Autor:

Damian Wtulich

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

prof. dr hab. Albin Biliński

Recenzent:Uczelnia:

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie wydział w Człuchowie

Kierunek:

Politologia

Data powstania:

2004-01-01

Data zamieszczenia na portalu:

2008-08-02 00:55:32

Opis pracy:

Praca ukazuje wysiłki państw Europy Zachodniej, których ostatecznym celem była nie tylko integracja gospodarcza ale także walutowa. Autor próbuje odpowiedziec na pytania: Co skłoniło i jaka była geneza integracji państw Europy Zachodniej? Dlaczego powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza? Co wniosły do idei integracji walutowej plany Wernera i Delorsa? Co wniosły do procesu integracji walutowej poszczególne traktaty i organizacje? Jakie były warunki uczestnictwa w obszarze euro? Jak wyglądał proces wprowadzania euro? Jakie były efekty powstania unii walutowej?
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.